Cửa hàng
Xuong Rong Phap

[Xương Rồng] Xương Rồng Pháp (Lớn)

215.000 

Bán nguyên chậu, không bán lẻ